Kontakta oss om du har en god idé.Lantmannen Vi har kontakter över gränserna.    

Smartare livsmedel lockade många

”Smartare livsmedel 3.0 – ett symposium om nya tekniker, nya möjligheter”, som lockade 40-talet deltagare ... Läs mer

Samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård

Ideon Agro Food har ingått ett samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård, som ingår i SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ... Läs mer

Workshops & experthjälp när Lantmännen fortsätter satsning på entreprenörer

Har du en god idé? Vill du ha hjälp att utveckla den? Lantmännens Växthus, där du får hjälp att utveckla dina tankar genom workshops och experthjälp, fortsätter.

Läs mer »

Ideon Agro Food får gruppbildningsstöd från Jordbruksverket

”Effektiv och hållbar lokal produktion av unika drycker från svenska råvaror” är ett projekt som nu får stöd inom EIP Agri för att bilda en innovationsgrupp.

Läs mer »

Sojaböna från Östersjöområdet på väg mot ett genombrott?

Det blev tre högintressanta dagar när Ideon Agro Food tillsammans med JTI Uppsala, Fredrik Fogelberg, arrangerade en minikonferens kring odling av sojaböna runt Östersjön.

 

Läs mer »